Actueel

Bericht van de voorzitter

1-4
Beste SCHC-(st)ers,                                                                                                                                


Het zijn op dit moment hele rare tijden, en ik kan mij heel goed voorstellen dat jullie wel iets anders aan jullie hoofd hebben dan het wel en wee van SCHC. 

Toch is het naar aanleiding van de persconferentie van gisteren een goed moment om een aantal zaken voor jullie op een rij te zetten. Hopelijk informeren we iedereen daarmee voor nu op passende wijze en adresseren wij zo een groot deel van de vragen die vroeg of laat toch op gaan spelen.


Hockey

Het bestuur heeft al vroeg besloten om de richtlijnen van de overheid te volgen, aangevuld door eventuele richtlijnen door de KNHB. Op dit moment betekent dit concreet dat het hele SCHC complex tot minimaal 28 april dicht blijft. Er kan dus op geen enkele wijze gehockeyd worden. Mocht dit na 28 april wel het geval zijn, dan zullen wij dat zo snel mogelijk organiseren en aan jullie mededelen.

Mocht het zo zijn dat er helemaal niet meer gehockeyd kan worden, dan zullen wij voor de selectie van de opleiding- en breedtehockey- teams voor het komend jaar uitgaan van de beoordelingen zoals die door het jaar heen zijn gemaakt. Ten eerste aan het einde van de eerste seizoenshelft, ten tweede in de zaal. Daar zou normaal een derde moment bij komen aan het einde van de tweede seizoenshelft.  Afhankelijk van wanneer er wel weer gehockeyd kan worden kan er eventueel vooraf aan de competitie 2020-21 nog een selectie moment gecreëerd worden.


Financiën

De inkomsten van de club in de vorm van contributies komen in de loop van het jaar binnen. De inkomsten van de horeca ook, maar deze hebben meestal een piek aan het einde van het jaar. Deze laatste inkomsten vallen nu weg en dat zorgt voor een gat in de begroting. De grootte van dit gat is afhankelijk of er überhaupt nog activiteiten op de club mogelijk gaan zijn de komende maanden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij moeten kijken of wij de kunnen beperken. Wij maken uiteraard gebruik van alle door de overheid geboden mogelijkheden tot compensatie, echter gelden velen van deze regelingen (nog) niet voor sportclubs. Mocht het zo zijn dat er geen activiteiten meer op SCHC plaats kunnen vinden dit seizoen, dan zal het bestuur daar tzt een besluit over nemen. Te denken valt dan aan kortingen op of niet betalen van niet geleverde diensten in die periode.


Lidmaatschap

Contributie kan niet worden gerestitueerd vanwege reeds bij de start van het nieuwe boekjaar aangegane verplichtingen zoals die zijn goed gekeurd door de ALV en die worden gefinancierd door in de begroting opgenomen contributie-inkomsten.

Voor 15 april dient een lidmaatschap opgezegd te zijn, met uitzondering van de op de site vermeldden casus, zoals daar zijn eindexamen-kandidaten en verhuizingen.


SCHC  Hap (Thuisbezorgd)

Dave en zijn team willen ons graag verwennen met een paar heerlijke maar simpele gerechten. Vanaf volgende week donderdag zullen deze voor alle leden beschikbaar zijn en kunnen worden afgehaald op de club. Uiteraard gelden ook daarvoor alle bekende regels. Zij zijn ook bezig om bezorging mogelijk te maken. De gerechten zullen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond af te halen zijn. Meer info volgt.


Ik hoop dat wij zo snel mogelijk met zijn allen op onze mooie club samen kunnen komen, maar dan wel in de wetenschap dat dit verantwoord is. We verwachten daar op z’n vroegst rond 22 april meer over te kunnen communiceren. Tot die tijd wens ik jullie namens het bestuur van SCHC alle goeds en vooral een hele goede gezondheid. 


Hartelijke groet, namens het bestuur van SCHC, Arthur Bouvy

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.

Instagram

SCHC TV