Actueel

Inname materialen

4-6

Het einde van het seizoen 2018-2019 is weer in zicht. Hoogste tijd om aan alle teamvertegenwoordigers en keepers kenbaar te op welke wijze en op welk moment de gebruikte trainings- en keepersmaterialen kunnen worden ingeleverd.

 

Aan alle Jongste Jeugd teams wordt net als vorig jaar gevraagd alle uitgereikte materialenin te leveren (inclusief de door je Jongste Jeugd commissie uitgereikte pylonen!!!). Voor alle andere teams geldt dat, mocht je de huidige materialen ook volgend seizoen weer willen gebruiken, je ze dan niet hoeft in te leveren.  Geef dat dan wel even per e-mail aan a.u.b. ([email protected]).

Mocht je een locker in bruikleen hebben en heb je deze niet meer nodig, lever dan aub de betreffende lockersleutel in. Mocht je deze kwijt zijn en de locker niet meer willen gebruiken, meld dat dan aub. Dan kunnen we deze weer beschikbaar stellen aan een ander team.

 

Voor het retourneren wordt de onderstaande procedure gehanteerd.  

 

INNAME MATERIALEN

 

Schema inname

 

Datum

Tijdstip

Locatie

Woensdag 19 juni

19:00 – 21:00

Kleedkamer ‘Gasten Heren 1’

Dinsdag 25 juni

19:00 – 21:00

Kleedkamer ‘Gasten Heren 1’

Aandachtspunten

1.            Gelieve alle geleende materialen als één pakket in de daarbij verstrekte tas in te leveren. Hesjes dienen gewassen ingeleverd te worden!

2.       De tas dient te zijn voorzien van de volgende contactgegevens (formulier bijgevoegd):

a.       Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail van de vertegenwoordigende persoon

b.        IBAN Bankrekening gegevens waarop de te retourneren borg kan worden gestort (nummer en naam)

c.       Teamgegevens

3.       Houdt bij het inleveren rekening met bovenstaande inname data. Bij eventuele verhindering zelf een vervanger regelen die op het aangegeven tijdstip de materialen (incl. de contactgegevens) kan afleveren

 

Verdere afhandeling

Nadat de tassen met materialen zijn ingeleverd zal de materialencommissie ervoor zorg dragen dat:

·         De inhoud van de tassen wordt genoteerd;

·         De inhoud wordt vergeleken met de eerder geadministreerde uitgegeven materialen;

·         De te retourneren borg wordt bepaald en overgemaakt.

  

We vragen een ieders medewerking om de inname wederom SNEL en EFFECTIEF te voltooien! Dank alvast daarvoor.

 

Over de uitgifte van materialen voor het seizoen 2019-2020 zullen jullie op een later tijdstip nader worden geïnformeerd. Net als vorig jaar zullen aan de hand van vooraf ingevulde bestelformulieren tassen worden klaargezet en op een aangegeven tijdstip worden afgehaald.  

 

DE MATERIALENCOMMISSIE SCHC

 [email protected]


Bijlage

Hoofdsponsor

Instagram

SCHC TV