Actueel

Verkeersmaatregelen Jan Steenlaan en omgeving in Bilthoven

Nieuws afbeelding 9-4

Na de meivakantie wordt op de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van Ostadelaan en Rembrandtlaan het tweerichtingsverkeer voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer teruggebracht. Na de vakantie, op maandag 6 mei, begeleiden verkeersregelaars het verkeer in de nieuwe situatie. 

Verkeersmaatregelen op korte en lange termijn
Voor de aanleg van de onderdoorgang Leijenseweg zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen voor de doorstroming en veiligheid in de omgeving. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarom zijn de eerdere verkeersmaatregelen nog eens tegen het licht gehouden en worden er op korte en lange termijn maatregelen getroffen.

Na meivakantie weer tweerichtingsverkeer
Op 13 maart 2019 heeft een drukbezochte informatieavond plaatsgevonden in de Bremhorst om te komen tot een gedragen maatregelenpakket op korte- en lange termijn voor de Jan Steenlaan en omgeving. In dit maatregelenpakket zit het intrekken van het tijdelijk verkeersbesluit De Leijen op 21 maart jl. en de uitvoering van enkele maatregelen in de meivakantie. Op de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van Ostadelaan en Rembrandtlaan wordt het tweerichtingsverkeer voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer teruggebracht. Na de vakantie, op maandag 6 mei, begeleiden verkeersregelaars het verkeer in de nieuwe situatie.

Meer ruimte voor de fiets
Samen met belanghebbenden wordt de komende tijd gewerkt aan aanvullende voorzieningen voor fietsers en snelheidsremmende maatregelen in de omgeving van de Jan Steenlaan. Hierbij komen op de Jan Steenlaan brede fietsstroken op het weggedeelte tussen de Rembrandtlaan en Heidepark, waar geen tweerichtingenfietspad is, en een smallere rijloper voor gemotoriseerd verkeer. Zodoende krijgen de fietsers een eigen plek in de infrastructuur en is het gemotoriseerde verkeer 'te gast' op de rijloper. De realisatie van deze inrichting is gepland in de zomervakantie 2019.

Lange termijn
Op lange termijn bestaat de behoefte om het tweerichtingenfietspad door te trekken langs de gehele Jan Steenlaan.

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.

Instagram

SCHC TV