Actueel

SCHC - Bestellen trainers- en keepersmaterialen

11-7

Beste keepers, coaches, trainers en managers,

Onlangs heeft de inname van training- en keepersmaterialen plaatsgevonden. Veel spullen zijn weer retour gekomen, waarvoor dank. Nu de uitdaging ook de uitgifte van training- en keepersmaterialen voor het nieuwe seizoen vlotjes te laten verlopen.

Om dit te bereiken vragen wij wederom jullie medewerking!

De uitgifte bestaat uit 3 stappen  die we hieronder toelichten. Een cruciaal onderdeel hiervan vormt het gebruik van het bestelformulier (zie bijlage)!

1.       Iedereen die materialen van SCHC in bruikleen wil nemen, dient het bijgevoegde bestelformulier volledig ingevuld per e-mail te retourneren naar [email protected]. Gelet op de tijd die nodig de tassen klaar te zetten, is de uiterlijke inleverdatum hiervoor donderdag 15 augustus 2018.

2.       Op basis van de ontvangen bestelformulieren en de beschikbare materialen worden de tassen samengesteld en klaargezet voor uitgifte.

3       Op de hieronder aangegeven data kunnen de tassen worden afgehaald. Ter plekke wordt een uitgifte formulier ondertekend en overhandigd en dient de borg à contant of, nieuw dit jaar, per Tikkie (ter plaatse te bevestigen) te worden voldaan. Zorg er dus voor dat je je mobieltje of voldoende geld bij je hebt: € 150- voor keepersspullen senioren en junioren, € 100,- voor keepersspullen jongste jeugd en € 50,- voor trainingsmaterialen).

Schema uitgifte

Datum                                                 Tijdstip                Locatie
Woensdag 22 augustus:                19:00 - 21:00            Kleedkamer 'Gasten Heren 1'
Dinsdag        28 augustus:                19:00 - 21:00            Kleedkamer 'Gasten Heren 1'

Zoals jullie kunnen zien is het snelle en efficiënte afhandeling alleen mogelijk als de bestelformulieren correct en tijdig in ons bezit zijn. We raden jullie dan ook aan deze zo spoedig mogelijk naar ons toe te sturen en niet te wachten tot het allerlaatste moment.

 Met vriendelijke groet,
 
DE MATERIALENCOMMISSIE SCHC
[email protected]

Bijlage

Hoofdsponsor

Instagram

SCHC TV