Vrijwilligers & Vacatures


Onderstaand informatie over de verschillende vrijwilligersfuncties.
Is er een functie die je aanspreekt?
Neem dan contact op met [email protected] want zonder vrijwilligers geen SCHC!


ARBITRAGE COMMISSIE
Begeleiding van de jeugdscheidsrechters -en ouders- die zijn ingedeeld om te fluiten. 
Elke zaterdag zijn een aantal begeleiders aanwezig om de ingedeelde scheidsrechters te begeleiden. We zijn op zoek naar ouders die dit samen met ons willen doen. Dit houdt in dat je 3 tot 4x per jaar een dagdeel de begeleiding met een aantal mede commissieleden op je neemt. Wil je dit samen met ons doen stuur dan een mail naar [email protected] 

WEDSTRIJDTAFEL
Enthousiaste ouders gezocht voor de wedstrijdtafel die alle competitie-zaterdagen tussen 08.00 en 18.00 uur informatie geeft, helpt bij invullen van het digitaal wedstrijdformulier etc. Het zijn shifts van 2,5 uur per keer, 4 of 5 keer per jaar. De leukste manier om je club te leren kennen en leuk om te doen! Info en opgeven bij [email protected] 

ZAALCOMMISSIE
De zaalhockeycommissie is op zoek naar mensen voor diverse functies in de commissie! Dus mail naar [email protected] 
De zaalcommissie is een gezellige commissie met enthousiaste leden. De commissie start op in september en is actief tot aan de voorjaarsvakantie in februari.
Een greep uit de werkzaamheden:
- coördineren opbouw en afbreken blaashal
- materialen klaarmaken en uitgifte materialen
- zaalinformatie avond
- organisatie zaalkampioenendiner 
- externe zaalhuur
- indeling teams
- trainingsschema
- verhuur blaashal aan externe partijen
- financiële afhandeling 
- etc.

JUNIORELFTALCOMMISSIE
De Juniorelftalcommissie is de commissie die verantwoordelijk is voor alle elftallen in de jeugd met uitzondering van de eerste teams, de zogenaamde opleidingsteams. De elftallen worden op het veld tijdens de trainingen aangestuurd door de professionals. Daarnaast zijn er nog veel mensen betrokken bij de jeugdteams; denk aan trainers, coaches en managers. De Jeugdcommissie is de spil in dit web; per lijn (A, B, C en D) zijn lijncoordinatoren aangesteld. De lijncoordinatoren zijn ouders die voor meerdere jaren verbonden zijn aan de Jeugdcommissie; ze ondersteunen de professionals, werven de coaches en de managers, organiseren de coach gesprekken en coachavonden en zijn het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen van spelers en ouders.


De jeugdcommissie vergadert een keer per 6 weken en is daarnaast 1 tot 2 uur per week kwijt aan het opvolgen van dagelijkse zaken. 

JONGSTEJEUGDCOMMISSIE
De Jongste Jeugdcommissie is de commissie die verantwoordelijk is voor alle teams in de Jongste Jeugd. De teams worden op het veld tijdens de trainingen aangestuurd door een professional. 

Daarnaast zijn er nog veel mensen betrokken bij de Jongste Jeugdteams; denk aan trainers, coaches en managers.
De lijncoordinatoren zijn ouders die voor meerdere jaren verbonden zijn aan de Jongste Jeugdcommissie; ze ondersteunen de professionals tijdens de trainingen en wedstrijden, werven de coaches en de managers, organiseren de coachgesprekken en coachavonden en zijn het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen van spelers en ouders. 

De Jongste Jeugdcommissie vergadert een paar keer per jaar en is daarnaast 1 tot 2 uur per week kwijt aan het opvolgen van dagelijkse zaken. 

 
COMMUNICATIECOMMISSIE
De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuws en berichten op site, facebook en instagram. Tevens zorgt deze commissie voor de digitale nieuwsbrief die ongeveer drie keer per jaar wordt gemaakt.


SPONSORCOMMISSIE
In de sponsorcommissie bij SCHC ben je verantwoordelijk voor alle sponsorinkomsten rondom de club. De commissie bestaat uit ongeveer vijf leden en komen maandelijks bij elkaar.

Binnen de commissie heeft iedereen zijn eigen accounts en zorg je voor een tevreden sponsor. Naast het onderhouden van je eigen accounts ben je ook verantwoordelijk voor het actief op zoek gaan naar nieuwe sponsors en draag je bij met creatieve ideeën. 

Als sponsorcommissie zijn we ook verantwoordelijk voor een aantal sponsor events per jaar. Denk daarbij aan, Super Sunday, wilddiner, sponsor borrels.

ACCOMMODATIE EN INFRASTRUCTUUR
Doel
Het doel van de functie is het uitdragen en vormgeven van het beleid, het verbeteren van het beeld van de organisatie, het zichtbaar maken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, het stimuleren van de communicatie binnen de organisatie.

Het onderhouden en beheren van de accommodatie, clubhuis en velden van de hockeyvereniging SCHC. Tevens het keuren van de velden ten aanzien van de trainingen en de wedstrijden.

Functie-inhoud
Terreinbeheer;

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies, aan het bestuur, betreffende het onderhoud van clubhuis, accommodatie en de velden t.a.v de kwaliteit;
 • Keurt de conditie van het veld met betrekking tot bespeelbaarheid voor wedstrijden en trainingen. Hiervoor speelt zowel de veldconditie als de veiligheid van de spelers met betrekking tot de staat van het veld een rol;
 • Draagt zorg voor een goede onderlinge communicatie;
 • Draagt, in samenspraak met de veldmanager, zorg voor het uitleggen en opruimen van de wedstrijdvlaggen, scoreborden, vlag, etc.;
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan;
 • Uitvoeren van het jaarplan;
 • Opstellen van een werkplan;

Tijdsbesteding

 • Wekelijks een aantal uren.
 • Afhankelijk van de vereniging situatie.
 • Indien functiebelang aanwezig bezoeken vergaderingen Gemeente enz.
 • Telefonische en mail contacten enkele uren per week.
 • Informele contacten enkele uren per jaar.

Functie-eisen

 • Kennis van onderhoud en beheer accommodatie en sportvelden en andere materialen;
 • "Vernuftig inzicht” in te ontwikkelen materialen;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Flexibele instelling en stressbestendig;
 • Leiding kunnen geven aan mensen;
 • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;
 • Goed kunnen omgaan met vrijwilligers;
 • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zonodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille.

 

Hockey kan niet zonder vrijwilligers!

De vrijwilligersdesk is de schakel tussen vraag en aanbod van vrijwilligers. Het belangrijkste doel is het inventariseren van het vrijwilligers bestand dat we binnen Stichtsche hebben. De gegevens van leden die zich in willen zetten voor hun club SCHC worden in een databestand opgenomen, vervolgens wordt er bij een vacature binnen de club in dit bestand gezocht naar een geschikte kandidaat. De betreffende commissie zal dan zelf contact opnemen met eventuele kandidaten die hen door de vrijwilligersdesk zijn doorgegeven.

Vrijwilligers aanbod

Ieder lid of ouder van een jeugdlid wordt geacht zich actief als vrijwilliger binnen SCHC op te stellen. Indien men als lid, of ouder van een juniorlid, bijzondere interesse heeft om een bepaalde actieve vrijwilligersfunctie binnen Stichtsche te vervullen kan men zich hiervoor aanmelden bij de vrijwilligers-desk, [email protected]

MOSSELPAN
Elk jaar wordt tijdens de Mosselavond de "Stichtsche Mosselpan" uitgereikt aan een commissie of groep die dat jaar een extra PLUIM verdient.

Dat waren:

2007: Lustrum Commissie  SCHC ONE HNDRD

2008: KomBek Commissie

2009: Redactie/werkgroep LISA

2010: Evaluatiecommissie Jeugdselectie

2011: de Barhoofden

2012: Zaal Commissie

2013: Commissies Digitaal Wedstrijdformulier

2014: Sponsor Commissie

2015: Elftal Commissie Senioren

2016: Tuchtcommissie

2017: Benjamin Commissie

2018: Arbitrage Commissie (indeling, opleiding & begeleiding)

2019: Zaalcommissie 

Hoofdsponsor

 

Livestream


Wat fijn dat je hebt gekeken. Graag tot een volgende keer. 

Instagram

SCHC TV