Privacy statement SCHC

Privacy statement SCHC

Uw privacy
De SCHC is ervan doordrongen dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere informatie geven over de wijze waarop SCHC persoonsgegevens verwerkt van leden en gebruikers van onze app en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en gebruikers van app en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SCHC zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SCHC, Kees Boekelaan 1, Bilthoven. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de SCHC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt de SCHC persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een SCHC lidmaatschap afsluit, om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met de SCHC. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook als u ons via e-mail benadert, gebruik maakt van de twitterfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw SCHC account of ons via social media benadert;
  • Om leden/bezoekers op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, (mobiele) websites, app en twitter.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
De SCHC laat de persoonsgegevens verwerken door een derde partij, LISA B.V. Daarom hebben wij het privacy statement van LISA B.V. toegevoegd aan het privacy statement van de SCHC.

E-mail
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over SCHC, over de teams, wedstrijdinformatie, uitnodigingen voor bijeenkomsten, etc. Dit alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door dat te melden aan [email protected] De werking van e-mail valt onder dit privacy statement.

De SCHC app
De SCHC communiceert ook door middel van de SCHC app. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de SCHC app valt onder het privacy statement van LISA.

Website van SCHC en andere websites
De SCHC communiceert ook via de SCHC website. Door websites kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de SCHC website valt onder dit privacy statement.
Op de website van de SCHC treft u een aantal links aan naar andere websites (bijvoorbeeld naar de websites van sponsoren). De SCHC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Twitter account @Stichtsche
De SCHC communiceert ook via een Twitter account, @Stichtsche. Door twitter accounts kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Stichtsche twitter account valt onder dit privacy statement.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: [email protected]

Wijzigingen
De SCHC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de SCHC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SCHC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken.

Bilthoven, 25 mei 2018

 

Hoofdsponsor

 

Livestream


Wat fijn dat je hebt gekeken. Graag tot een volgende keer. 

Instagram

SCHC TV