Contributie


VELDCONTRIBUTIE             
                         Seizoen 2020-2021
Categorieen  
Senioren € 428
Jong senioren € 245
Trimhockey € 249
Trimhockey/+ 6 wedstrijden € 291
11-tallen jeugd € 386
6 en 8-tallen jeugd € 344
3-tallen € 289
Benjamins € 231
Niet spelend lid € 115
Donateur €   50
Entreegeld € 140
   
Tophockeytoeslag  
A1/B1/C1/D1 € 384
C2/D2 € 155
E1 8-tal € 187
 
ZAALCONTRIBUTIE
                         Seizoen 2019-2020
Categorieen  
Senioren € 100
Jong senioren €   82
11-tallen jeugd € 100
6 en 8-tallen jeugd € 100
3-tallen jeugd €   30
Opleidingslijn A/B/C/D 1 € 195
Opleidingslijn C/D 2 € 154
Opleidingslijn E1 € 154


Eventuele contributieverhogingen worden, na de ALV van eind september, in oktober gefactureerd.

Naast de contributie wordt zoals vorige jaren bij ieder spelend lid een heffing van de gemeente doorberekend (€ 4,60). Deze heffing wordt geheven bij de inning van de contributie.

Als Donateur steun je de club maar ben je geen lid.

De contributies worden conform voorgaande jaren via automatische incasso geïnd. Leden die geen doorlopende machtiging hebben afgegeven zijn niet speelgerechtigd. 
De automatische incasso kan in één keer worden geïnd of in 3 keer (begin juli, eind september en eind november). Indien de automatische incasso niet kan worden geïnd, volgt bij de 1e keer een waarschuwing, bij de 2e keer wordt een administratieve boete opgelegd van € 10, bij de 3e keer een boete van € 25 en na de 4e keer wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
Inschrijvingen vanaf 1 oktober worden in één keer geïnd.


Opzegging
 
Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 15 april van het lopende seizoen gemeld te worden aan de ledenadministratie. Leden dragen er zorg voor dat de juiste persoonlijke gegevens (adres, bankrekeningnummer, mailadres) bij de vereniging bekend zijn. Contributie kan niet worden gerestitueerd, vanwege reeds bij de start van het nieuwe boekjaar aangegane verplichtingen die worden gefinancierd door de in de begroting opgenomen contributie-inkomsten.
Regels opzegging lidmaatschap:
 

Entreegeld wordt berekend voor alle nieuwe leden, inclusief Benjamins m.u.v. jong senioren (leeftijd 18-25) en studenten; voor 1 november dient bij de ledenadministratie een kopiebewijs inschrijving onderwijsinstelling ingediend te worden;

Familiekorting: 10% korting vanaf het derde spelende (trimhockey-) lid wonend op hetzelfde adres.

Niet spelend lidmaatschap: betreft niet spelende én niet trainende leden. Leden die alleen trainen zijn of gewoon lid of zijn trimhockey lid.

Kledingreglement

Om het kledingreglement beter aan te laten sluiten bij de eisen en wensen van zowel leden als vereniging is het volgende besloten:
  
a. Jeugdleden ontvangen na elk 2e jaar een nieuw shirt en senioren na het 3e jaar.
b. Broeken en rokken maken deel uit van het reglement
Jeugdleden ontvangen na 4 jaar een nieuwe broek of rok en senioren na 6 jaar.
c. Vaste keepers ontvangen in de bovenstaande frequenties een keepersshirt.
d. Kleding wordt in één keer betaald in het jaar van aanschaf.
e. De verplichte aanschaf van broek of rok als integraal onderdeel van de
kledingregeling is met ingang van het seizoen 2018-2019 doorgevoerd.
f. Benjamins vallen niet onder het kledingreglement.
g. Trimhockeyers lid vanaf seizoen 2017-2018 schaffen éénmalig een shirt aan.

Schematische weergave:

Jeugdleden (t/m de A-leeftijd)
Shirt 1x per 3 jaar
Broek/rok 1x per 5 jaar

Senioren:
Shirt 1x per 4 jaar
Broek/rok 1x per 7 jaar

De kleding is af te halen bij Sporthuis.nl in Bilthoven.

Prijzen
De prijs voor nieuwe shirts, broeken en rokken wordt voor alle leden en voor alle producten gelijkgesteld, namelijk op € 40,--. Dit bedrag wordt alleen in het jaar van aanschaf betaald.

Het SCHC-shirt dient tijdens de competitiewedstrijden gedragen te worden. Indien het SCHC-shirt tijdens de periode van uitgifte tot de periode van volgende uitgifte vervangen dient te worden, om welke reden dan ook, dient een nieuw SCHC-shirt te worden aangeschaft.
 
De incasso van de kledingkosten valt samen met de incasso van de contributie (1e termijn)

U-Pas
Houders met een U-Pas zijn van harte welkom bij SCHC.
De U-Pas is er voor mensen met een laag inkomen: http://www.u-pas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.

Instagram

SCHC TV