Arbitrage

ARBITRAGECOMMISSIE 2022/2023

De Arbitragecommissie zorgt ervoor dat de spelbegeleiding en arbitrage op SCHC zo goed mogelijk wordt ingevuld door ouders en door leden. Voor alle vragen en opmerkingen over de Arbitrage op SCHC mail je naar [email protected]. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle leden van de commissie. Ons volledige Arbitrageplan vind je hier.

Jongste Jeugd: spelbegeleiders bij 3-, 6- en 8-tallen
Bij de Jongste Jeugd staat kennismaken met hockey, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat de spelertjes nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sportloopbaan. Het gaat er vooral om dat kinderen leren wat de spelregels zijn en op een positieve manier uitleg krijgen in spelsituaties. Ouders van jonge jeugdleden zijn bij uitstek geschikt dit op een goede en sportieve wijze te doen, ook als ze zelf niet hockeyen. Ook bij SCHC zijn het de ouders van het team die de spelbegeleiding van de Jongste Jeugd verzorgen. De teammanager regelt dit.

Wij hebben voor ouders een nuttig boekje samengesteld:
Spelregelboekje Jongste Jeugd - klik hier -

Jeugd en senioren
Vanaf de D-jeugd gaat het in toenemende mate ook om het correct toepassen van de spelregels en het goed managen van de wedstrijd. Wie deze competitiewedstrijden fluit en wie dit regelt is afhankelijk van het team:

 

Team

Wie fluit

Wie regelt

Jeugd

Opleidingsteams JA1, MA1, JB1

Bondsscheidsrechters

KNHB

Opleidingsteams MA2, MB1, MB2, JB2, MC1, JC1, MC2, JC2, MD1, JD1, MD2, JD2, MD3, JD3       

CS+ indien voldoende capaciteit, anders fluiten ouders

CS+ cie van Arbitragecommissie *)

Alle andere A- en B-teams

2 ouders

Teammanager

Alle andere C- en D-teams

2 jeugdleden uit de A of B fluiten.

Ouder(s) uit het team begeleiden de scheidsen.

Arbitragecommissie *)

Teammanager

Senioren

Heren 1 en Dames 1

Bondsscheidsrechters

KNHB

Heren 2, Dames 2, D30A, H35A

CS+ indien beschikbaar, anders zelf regelen

CS+ cie van Arbitragecommissie, anders Teammanager *)

Overige teams

Zelf regelen

Teammanager


*) Voor de zaalcompetitie geldt dat alle teams zelf zorgdragen voor scheidsrechters. Dit wordt dus niet geregeld door de arbitragecommissie. Alleen de opleidingsteams worden waar mogelijk in overleg met de betreffende teams gefloten worden door CS+.

Clubscheidsrechters (CS)
Voor veel wedstrijden zijn dus clubscheidsrechters nodig, zowel ouders als jeugdleden. Deze inzet is nodig om de grote hoeveelheid wedstrijden succesvol te laten verlopen. Daarom stimuleert SCHC haar leden en ouders van jeugdleden om zo snel mogelijk hun CS-kaart te halen.

Jeugdleden uit de A en B worden 1 of 2 keer per seizoen met hun gehele team ingedeeld om te fluiten. Als je team wordt opgeroepen om een wedstrijd te fluiten dan moet je daar gehoor aan geven. Je laten vervangen door iemand uit een ander team of van buiten de club is niet toegestaan.

Verplichting halen CS-kaart
Er zijn leden die verplicht zijn een CS-kaart te halen:
  • Elke jeugdspeler van 14 jaar (2e jaars C) is verplicht zijn/haar CS-kaart te halen.
  • Een A of B-speler die zijn CS-kaart nog niet heeft gehaald, is niet speelgerechtigd. Dit is een regel van SCHC en bij overtreding volgt een sanctie (lees: schorsing).
  • Bij SCHC geldt bovendien de regel dat minimaal één van de ouders van jeugdleden die de B-leeftijd nog niet hebben bereikt, verplicht is om hun CS-kaart te halen.
Vragen over (aankomende) examens stel je bij [email protected]

CS-kaart halen?
De Arbitragecommissie organiseert enkele keren per jaar cursussen/instructie-avonden voor leden die Clubscheidsrechter willen worden. Zo’n instructie-avond inclusief een paar uur zelf-training in een digitale leeromgeving is in beginsel voldoende om het examen te succesvol kunnen doen. De examens voor Clubscheidsrechter worden enkele keren per jaar afgenomen door de KNHB, dat gebeurt vanaf dit seizoen online. Hou voor meer informatie over de instructie-avonden en examens de nieuwsberichten van SCHC in de gaten.

Voor clubscheidsrechters (zowel jeugdscheidsrechters als ouders en ook voor de Jongste Jeugd) hebben wij een paar nuttige documenten gemaakt:
  • Spelregelboekje Veldhockey - klik hier -
  • Tips & Advies Fluiten: goed fluiten in een notendop - klik hier
  • Spelregelboekje Zaalhockey - klik hier- (editie november 2021)
Voor vragen over spelregels kun je mailen naar [email protected]

Op de site van de KNHB is ook veel ondersteunend materiaal te vinden voor (aspirant) Clubscheidsrechters: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters

CS-kaart gehaald?
Als je je kaart hebt gehaald dan wordt dat geregistreerd bij de KNHB. Binnen enkele weken na het examen kan je je certificaat zelf downloaden. Dat werkt als volgt:
  1. log in op de SCHC-site: https://team.lisa-is.nl/
  2. onder Profiel vind je jouw Bondsnummer, dat heb je in stap 3 nodig
  3. maak een account aan op de site van de KNHB: www.knhb.nl
  4. log in en onder Mijn Opleidingen vind je het certificaat
Begeleiding jonge Clubscheidsrechters: de Scheidsbegeleider

Alle C- en D-teams worden in thuiswedstrijden gefloten door twee jeugdleden uit de A- en B. Deze jeugdleden worden bij het fluiten begeleid door een begeleider uit het thuisteam. Het handigst is dat je als C- of D-team een of twee vaste begeleiders hebt die de jeugdscheids kunnen begeleiden.

 

Handig voor de begeleiding: 

En heb je als team vragen over de begeleiding? Of wil je hulp bij de (eerste) begeleiding? Neem contact op met Eric van der Wolk (contactgegevens onderaan deze pagina).

 

Inhuur scheidsrechters
Voor het fluiten van wedstrijden van senioren (zondag) kan het voorkomen dat teams onderling geen scheidsrechter kunnen regelen. Daarvoor is er de inhuurpool van SCHC: jeugdleden die tegen vergoeding wedstrijden fluiten. Aanvragen hiervoor kunnen per email gedaan worden bij [email protected]. Inhuur kost € 27,50 per scheidsrechter per wedstrijd. Voor aanvragen die kort vantevoren worden gedaan kan een toeslag gelden.

Voor de jeugdwedstrijden (zaterdag) is het niet de bedoeling dat er gebruik wordt gemaakt van inhuurscheidsen.

Gebruik van het Digitaal WedstrijdFormulier (DWF)

Iedere scheids, coach en manager heeft een lidnummer en wachtwoord waarmee binnen de SCHC-app het DWF kan worden gebruikt. Binnen de App:

‘meer’>‘Digitaal Wedstrijdformulier’>‘Overzicht Wedstrijd’ 

Je moet met je eigen lidnummer en wachtwoord zijn ingelogd om bij het DWF te kunnen komen, niet met het lidnummer van (één van) je kind(eren).

 

Vóór de wedstrijd dient de spelerslijst te worden ingevuld: de spelers die mee spelen dienen te worden aangevinkt.  Ook eventuele invallers moeten op de spelerslijst voor aanvang van de wedstrijd worden toegevoegd. Bij teams die verplicht spelen met rugnummers dienen de rugnummers te worden toegevoegd.

 

Er mogen maximaal 16 spelers op de lijst staan en meedoen aan een wedstrijd. Bestaat het team uit meer dan 16 spelers dan zullen er spelers moeten worden uitgeroosterd. 


Direct na de wedstrijd moeten de scheidsrechters de einduitslag in het DWF invullen inclusief eventuele kaarten en opmerkingen. Scheidsrechters ontvangen per mail een verificatiecode, gebruik deze in het DWF. Ben je de code kwijt? Vraag deze code dan aan een van de spelers of begeleiders uit het team dat je fluit, zij kunnen dat in de SCHC-app opzoeken.


De coach of manager dient daarna het DWF af te ronden. Doe ook dit bij voorkeur direct na de wedstrijd, dan kunnen eventuele misverstanden nog worden besproken. Een DWF moet altijd afgerond worden, ook als je het niet eens bent over de einduitslag. Je kunt hierover dan een opmerking maken op het DWF. De wedstrijdsecretaris zal dan met de tegenstander contact opnemen om e.e.a. te verifiëren en daarna kan dan eventueel het DWF worden aangepast.

Ben je nog niet in het bezit bent van een lidnummer en wachtwoord dan kunnen deze worden aangevraagd bij de ledenadministratie van SCHC: [email protected]

 

Uitgebreide informatie van de KNHB over het DWF vind je hier.


KNHB

Op de site van de KNHB vind je ook veel informatie over arbitrage.


Clubscheidsrechter-plus (CS+)
Ben je clubscheidsrechter en vind je fluiten leuk? Op SCHC zijn we altijd op zoek naar clubscheidsrechters die een volgende stap willen maken en uitdagendere wedstrijden willen fluiten. Dat zijn bijvoorbeeld de eerste en tweede jeugdteams op zaterdag die niet door bondsscheidsrechters worden gefloten en Heren 2, Dames 2 en Veteranen A op zondag. We hebben een ‘CS+ pool’ waar je onder goede begeleiding in kan meedraaien. Voor jeugdleden geldt bovendien dat je wordt betaald voor wedstrijden die je als CS+ fluit.

Interesse? Mail naar [email protected]


Wie is wie in de Arbitragecommissie 2021/2022

Arbitrage algemeen
Eric van der Wolk
[email protected] of 06-1935 6574

Indeling clubscheidsrechters zaterdag
Laura Maerman
Roeland Nagel
Tjasse Biewenga

Examens clubscheidsrechter
Aafje Klinkers

Begeleiding jeugdscheidsen en opleiding CS
Jelle Braak
Bas van de Griendt
Eric van der Wolk

Opleiding CS+
Bas van de Griendt
Michael Borchers
Diederik Nas

Indeling CS+
Bas van de Griendt

Indeling Heren 2, Dames 2, Veteranen A
Diederik Nas

Inhuur scheidsrechters
Rens Borchers

 

Hoofdsponsor

 

Livestream


Wat fijn dat je hebt gekeken. Graag tot een volgende keer. 

Instagram

SCHC TV